Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

ensomme
18:30
  

me at a job interview 

Reposted fromnewgirl newgirl viarudelubie rudelubie
18:29
7330 c229 500

vrtoglavicazanosa:

La jalousie / Jealousy  (2013)

Reposted fromtwice twice viarudelubie rudelubie
ensomme
18:29
Reposted fromneoraider neoraider viasatyrlane satyrlane
ensomme
18:29
Dzięki Bogu, że nie znamy przyszłości, bo nie wychodzilibyśmy z łóżek...
— ...i tak mi się nie chce
ensomme
18:29
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
18:29
9509 9455
Reposted fromdrozdzi drozdzi viasatyrlane satyrlane
ensomme
18:28
1643 2e20 500
Reposted fromtfu tfu viakarolinnaa karolinnaa
ensomme
18:28
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viakarolinnaa karolinnaa
ensomme
18:28
5440 209c
ensomme
18:28
4129 2a58 500
Reposted fromdippi dippi viakarolinnaa karolinnaa
ensomme
18:26
3658 dc6f 500
Stary Rynek w Warszawie. Prawdopodobnie we wrześniu 1939 roku.
Reposted frommental-cat mental-cat viakarolinnaa karolinnaa
ensomme
18:26
1510 7bfa 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viakarolinnaa karolinnaa
ensomme
18:26
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viakarolinnaa karolinnaa
ensomme
18:26
1411 09ea 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viabarszczowa barszczowa
ensomme
18:26
18:26
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viacalvados calvados
ensomme
18:25
7289 3ef9 500
Reposted froms3 s3 viakarolinnaa karolinnaa
ensomme
18:25
1115 7b10 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakarolinnaa karolinnaa
ensomme
18:24
1601 340d 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
ensomme
18:24
1603 0517 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl