Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

ensomme
13:55
0860 adb2 500
13:54
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viadivi divi
ensomme
13:54
1451 5026 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
ensomme
13:53
9744 fe6e
Reposted fromgrobson grobson viadivi divi
ensomme
13:53
ensomme
13:53
9942 e737
Reposted fromkarahippie karahippie viadivi divi
ensomme
13:53
1832 3996 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadivi divi
ensomme
13:53
Reposted fromRocamadour Rocamadour viadivi divi
ensomme
13:48
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viaelskede elskede
ensomme
13:47
Idźmy za dom, na ławkę, do kina, do lasu, na ognisko, nad rzekę, za rękę, pod rękę, na rękach, wróćmy jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok,
Reposted fromwhateveer whateveer viaelskede elskede
ensomme
13:42
7828 b279
Reposted fromgifluv gifluv viaelskede elskede
13:40
ensomme
13:39
Dziewczyna rzuciła wyzwanie swojemu chłopakowi, aby przeżył jeden dzień bez niej. Powiedziała, by się z nią nie komunikował, a jeśli zawali to będzie go kochać już na zawsze. Chłopak zgodził się przyjąć to wyzwanie. Nie napisał do dziewczyny ani jednego smsa, nie wykonał ani jednego połączenia, tak jakby nigdy się nie znali. Dziewczynie pozostały 24 godziny życia, ponieważ umierała na raka. Następnego dnia poszedł do dziewczyny i chciał powiedzieć 'Zrobiłem to Kochanie'. Zamiast tego łzy spływały mu po policzkach, ponieważ zobaczył swoją dziewczyną leżącą w trumnie z dopiskiem 'Zrobiłeś to Skarbie. Teraz rób to codziennie. Kocham Cię'.
— ♥
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelskede elskede
ensomme
13:38
9864 5db1
ensomme
13:36
ensomme
13:36
ensomme
13:35
ensomme
13:31
często się boję i czuję się nikim
— Myslovitz, w deszczu maleńkich żółtych kwiatów
Reposted frommargaretbrown margaretbrown viaelskede elskede
ensomme
13:31
1714 b27a
Reposted fromretaliate retaliate viaelskede elskede
ensomme
13:31
Reposted fromtwice twice viaelskede elskede
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl