Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

ensomme
02:49
8314 a4ee 500
Reposted fromzciach zciach viaKryptonite Kryptonite
ensomme
02:46
ensomme
02:45
9258 121a 500
Reposted fromyannim yannim viamglistyporanek mglistyporanek
ensomme
02:44
9527 3eca 500
Spider-Man: Into the Spider-Verse, B. Persichetti (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viaelinela elinela
ensomme
02:44
2500 de3a 500
Reposted frompunisher punisher viaelinela elinela
ensomme
02:44
9833 7046 500
Fragment rozmowy ze znajomym na fejsie, już kiedyś wrzucałam, ale tak bardzo aktualne, tak bardzo szczere
Reposted fromyannim yannim viamglistyporanek mglistyporanek
ensomme
02:41
1247 464e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelinela elinela
ensomme
02:41
0025 d9f0
Reposted fromzciach zciach viaelinela elinela
ensomme
02:41
ensomme
02:40
5471 8edb
tilt
ensomme
02:40
5444 f63f
Reposted fromteijakool teijakool viahormeza hormeza
ensomme
02:38
ensomme
02:38
Nie mogę pozbyć się przkonania, że nie zrobię w życiu tego co bym chciała.
— Coś przeszkadza.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viahavingdreams havingdreams
ensomme
02:38
8543 8a1c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamglistyporanek mglistyporanek
ensomme
02:38
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viahavingdreams havingdreams
ensomme
02:37
3453 3889 500
The End of the F***ing World (2017)
Reposted frommovieguy movieguy viahavingdreams havingdreams
ensomme
02:36
2027 eb56 500
Reposted frommalice malice
ensomme
02:35
3748 e983 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianowaczi nowaczi
ensomme
02:35
2215 e46e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ensomme
02:35
4348 47b4 500
...a nawet bardzo.
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl