Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

ensomme
21:30
6070 0aab
Reposted fromEtnigos Etnigos viamodalna modalna
ensomme
21:22
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
ensomme
21:22
ensomme
21:20
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
ensomme
21:20
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom vianiskowo niskowo
ensomme
21:20
2298 d2d3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakurwajegomac kurwajegomac
ensomme
21:20
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaataga ataga
21:19
ensomme
21:19
ensomme
21:19
5161 da59 500
Reposted fromfelicka felicka viacalvados calvados
21:18
4125 1f91 500
Reposted fromamatore amatore viabloodymonk bloodymonk
ensomme
21:17
Reposted frombluuu bluuu viabittermoon bittermoon
ensomme
21:17

January 18 2020

ensomme
21:40
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelskede elskede
ensomme
21:40
Reposted fromgruetze gruetze viaelskede elskede
ensomme
21:40
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing viaelskede elskede
ensomme
21:40

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viaelskede elskede
ensomme
21:40
ensomme
21:40
2373 7860 500
Reposted frommikaneko mikaneko viaelskede elskede
ensomme
21:40
0091 d300
Reposted fromoutline outline viaelskede elskede
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...